PRIVACY VERKLARING

VINI di NICO / Wijnimport Van Duijvenbode, Katwijk, gevestigd aan Zeewinde 7, 2224GL Katwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Zeewinde 7, 2224GL Katwijk

info@vinidinico.nl

http://www.vinidinico.nl

+31 6 49 645 818

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

VINI di NICO / Wijnimport Van Duijvenbode, Katwijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Alleen het e-mailadres wordt digitaal verwerkt. Overige persoonsgegevens worden niet digitaal verwerkt of bewaard.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vinidinico.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Daarnaast, conform de huidige wetgeving, leveren wij uitsluitend onze diensten en goederen aan personen van tenminste 18 jaar oud.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

VINI di NICO / Wijnimport Van Duijvenbode, Katwijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief of andere reclame uitingen

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

VINI di NICO / Wijnimport Van Duijvenbode, Katwijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VINI di NICO / Wijnimport Van Duijvenbode, Katwijk) tussen zit.

Dergelijke activiteiten worden door ons niet gebezigd en ondersteund.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

VINI di NICO / Wijnimport Van Duijvenbode, Katwijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > Maximaal 2 maanden > Deze persoonsgegevens worden verwijderd zodra de dienst/bestelling is geleverd.                       

Adres > Maximaal 2 maanden > Deze persoonsgegevens worden verwijderd zodra de dienst/bestelling is geleverd.

Telefoonnummer > Maximaal 2 maanden > Deze persoonsgegevens worden verwijderd zodra de dienst/bestelling is geleverd.

E-mailadres > Maximaal 2 jaar > Deze persoongegevens worden gebruikt voor nieuwsbrieven via de nieuwsbrievenservice van La Posta, Zutphen. U kunt deze persoonsgegevens ten allen tijde zelf uit het systeem van La Posta verwijderen door op de uitschrijven-knop, onderaan iedere nieuwsbrief, te klikken.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

VINI di NICO / Wijnimport Van Duijvenbode, Katwijk verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

VINI di NICO / Wijnimport Van Duijvenbode, Katwijk gebruikt alleen technische en functionele cookies welke geleverd worden via de website service van WIX. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VINI di NICO / Wijnimport Van Duijvenbode, Katwijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vinidinico.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

VINI di NICO / Wijnimport Van Duijvenbode, Katwijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

VINI di NICO / Wijnimport Van Duijvenbode, Katwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vinidinico.nl.